Verveling is niet saai

09-04-2020
Verveling is niet saai

Verveling is niet saai!

En wel om de volgende redenen.
1.Verveling hangt samen met nieuwsgierigheid

Als je je verveelt, zul je op zoek gaan naar andere dingen, uitdagingen, doelen. Dit is de nieuwsgierigheid die we in ons hebben.

Er is een onderzoek geweest waarin een aantal mensen in een kamer werd gezet voor 15 minuten. In deze kamer is een rode knop aanwezig. Als je op deze knop drukt, krijg je een elektrisch schokje. Een paar mensen drukt inderdaad op die knop. Ook al gaf deze een schokje. Eén motivatie om toch te drukken op die knop was om even te ontsnappen aan de saaiheid.

Je zou hierdoor tot de conclusie kunnen komen dat verveling aanzet tot het nemen van risico’s en gevaarlijk gedrag tot gevolg heeft. Echter, een andere kijk hierop laat zien dat het kan leiden tot het bedenken en aangaan van nieuwe ideeën.

Verveling is eigenlijk een kans om jezelf en wensen te ontdekken: wat wil je? Als je hier verder op doorgaat, kom je bij ‘zingeving’. Dan komt de vraag naar boven hoe we het leven meer zinvol voor onszelf kunnen maken. De filosoof Schopenhauer stelde dat verveling gezien kan worden als een reminder van de zinloosheid van het menselijk bestaan. Schopenhauer had een neiging tot verveling en vond dit vooral ‘irritant’. Ook al zette deze verveling hem aan tot het lezen van een boek of een wandeling. Deze dag was dan toch een reminder van onze mentale toestand, waarin we niet echt vooruit komen en steeds meer geïrriteerd raken.

Een andere mening is dat verveling er juist wel toe geleid heeft dat de mens is gaan ontdekken en zich zo over de continenten heeft verspreid. Misschien heeft het wel geleid tot het kunnen maken van vuur, door het tegen elkaar aan wrijven van stokjes.

Zeker is dat onze hersenen stimulans nodig hebben. We hebben nieuwe indrukken nodig, verandering. Dit zorgt ervoor dat de hersenen flexibel blijven, het stimuleert de aanmaak van nieuwe cellen en gaat het afsterven van de hersenen tegen.


2. Verveling stimuleert creativiteit

Nieuwsgierigheid van de mens is de achterliggende motivatie van verveling. En voortbordurend op dit vorige punt kunnen we aangeven dat die nieuwsgierigheid weer leidt tot creativiteit. We gaan andere dingen proberen, experimenteren en zoeken naar andere oplossingen. Zo vinden we nieuwe toepassingen voor alledaagse dingen.

Doordat we verveling ervaren, gaan onze geesten dwalen. Dit leidt tot een meer associatieve en creatieve manieren van denken. Omdat we in onze omgeving, buiten onszelf, geen stimulans hebben, gaan we dit binnen onszelf zoeken. We kunnen van alles in onze fantasie. We kunnen dan ‘out of the box’ denken

We zouden verveling dus moeten omarmen, vinden sommigen. In plaats van verveeld te staan in de file, zet je muziek aan en laat je je gedachten wat afdwalen. Een andere onderzoeker vindt juist niet dat we het moeten omarmen. Alhoewel het niet raadzaam is direct een ontsnapping van de verveling te zoeken. Hij snapt dit wel, want verveling is niet fijn. Maar hij vindt dat we deze tijd dan kunnen gebruiken om te luisteren naar onszelf en wat we voelen. Misschien hebben we last van een enorme overload aan informatie door smartphones, internet en dergelijke. We verwachten dat onze nieuwsgierigheid steeds sneller en gemakkelijker wordt geprikkeld. En dit heeft verveling als gevolg.

Deze situatie doelt naar het stellen van diepere vragen. Vragen over de verbinding die we hebben met anderen en de omgeving of juist niet. Een stuk zingeving. Verveling is hier dan een teken van het verlangen naar meer voldoening in het leven.


3. Verveling heeft een doel!

Jazeker, het heeft een doel. En dit heeft alles te maken met de vorige twee punten.

Verveling houdt ons in beweging. En moedigt ons aan om te blijven ontdekken en om onszelf te blijven uitdagen.

 

Nu is het inderdaad zo dat bij kortdurende verveling de creativiteit gestimuleerd wordt. Bij langdurige verveling kan dit anders liggen. Een keer vervelen is heel normaal, maar als je hier vaker last van hebt, kan het van invloed zijn op hoe je je voelt. Je kunt je bijvoorbeeld somber gaan voelen als je je vaak verveelt

Ontspanning Stop de stress! Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl