Je draagkracht vergroten

01-03-2016
Je draagkracht vergroten


Draagkracht versus draaglast

Iedereen heeft het wel eens moeilijk, ervaart stress of zit in een dip. De ene keer kunnen we er beter tegen dan de andere keer. Stress heeft te maken met de hoeveelheid spanning of druk die we ervaren. Wanneer de eisen die aan jou worden gesteld of die je aan jezelf stelt, overeenkomen met wat je aankunt, wordt gesproken van gezonde spanning of gezonde stress. De draaglast (de belasting) en de draagkracht (de belastbaarheid) zijn dan met elkaar in evenwicht. De draaglast wordt gevormd door factoren en eisen uit je omgeving die spanning veroorzaken. De draagkracht wordt bepaald door je mogelijkheden om stress te voorkomen en er mee om te gaan. Een mooi model om draagkracht en draaglast in beeld te brengen, is dat van de weegschaal. We voelen ons goed wanneer die in balans is. 

Problemen ontstaan wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. De weegschaal slaat over naar één kant. Dit kan gebeuren doordat er bijvoorbeeld veel in korte tijd gebeurt of het heel druk is, waardoor de draaglast groter wordt (zwaarder). Maar het kan ook zijn dat je moe of ziek bent, waardoor je draagkracht vermindert. Resultaat is dat de eisen die gesteld worden groter zijn dan wat je aankunt of denkt aan te kunnen.

Een tijdje houden we zo’n situatie best vol. De meeste mensen hebben wel een reservetank waar ze uit kunnen putten. Duurt dit echter te lang, dan bezwijken we onder de druk. Dit moeten we proberen te voorkomen! Soms gebeurt het dat je draaglast groter wordt dan je draagkracht. Dit kan aanleiding geven tot allerlei stress gerelateerde klachten en tot een (tijdelijke) vermindering van je functioneren

De draaglast verminderen is niet altijd zo evident. Vele stressfactoren zijn nu eenmaal niet zomaar uit je leven te bannen.  Het gaat er vooral over je weerbaarheid of je draagkracht te vergroten zodat je de belasting niet meer als belasting aanvoelt.

Tips om je draagkracht te vergroten zijn:

1. vraag hulp aan mensen in je nabijheid om je draagkracht te vergroten

2. creëer weer overzicht

3. zoek concrete oplossing(en) om je draaglasten te verminderen en voer die stapje voor stapje uit

4. kom voor jezelf op (leer nee te zeggen)

5. plan naast verplichtingen ook ontspanning (evenwicht)!

6. zorg voor optimale voeding en voldoende beweging

7. las regelmatig rust-/herstelmomenten in op een dag

8. stel duidelijke doelen

Ontspanning Stop de stress! Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl