Regressie

 

regressie1

Regressie:

Regressie betekent eigenlijk alleen maar: terug in de tijd. Een ieder probleem is ergens ‘terug in de tijd’ begonnen,  heeft een oorsprong, een begin. Dit begin kan liggen in een situatie zes maanden geleden, of in de vroege jeugd, of zelfs nog eerder. Regressietherapie is een intensief, veelal kort proces.

Intensief, omdat gedurende een sessie van twee uur het probleem niet alleen mentaal, maar ook fysiek en emotioneel wordt benaderd en herbeleefd.

Kort, omdat meestal na enkele sessies verbetering optreedt door het inzicht dat is verkregen over de oorzaak van het probleem: sommige cliënten komen maar een paar keer, waarna ze zelf weer verder kunnen. Met anderen werk ik een paar maanden. Langer dan een half jaar werk ik zelden met iemand.

Het inzicht dat in de sessies wordt bereikt, versterkt je zelfvertrouwen en leidt tot verandering in je manier van denken, voelen en handelen.

Het verleden kun je niet veranderen, wel je kijk daarop en de gevolgen daarvan op je huidige leven.

Duur van Regressie & Hypnose is ongeveer 2 uur.

 

Ontdek je vorige levens:

regressie

Veel mensen geloven in reïncarnatie, het opnieuw geboren worden in een lichaam. De ideeën over wedergeboorte en zielsverhuizing worden niet alleen gevoed door religieuze en culturele denkbeelden, maar ook door ervaringen van doodgewone mensen.

Geloof in reïncarnatie komt al duizenden jaren over de hele wereld voor. Zo is het gemeengoed in oosterse religies, zoals het Boeddhisme en het Hindoeïsme. Maar ook buiten Azië spelen reïncarnatiegedachten een rol, bijvoorbeeld bij stammen in West-Afrika, Eskimo's en Indianenvolkeren in Mexico. De opvattingen over reïncarnatie binnen al deze culturen lopen echter sterk uiteen. Zo denken sommigen dat mensen terugkomen als dieren, terwijl anderen dat als onmogelijk bestempelen. De meningen verschillen ook over de invloed van karma, de al dan niet vrijwillige keuze van de ziel voor een nieuw leven.

Vorige levens kun je ook bewust opzoeken. Ik als therapeut kan je door middel van een trance terug laten gaan in de tijd. Samen maken we de reis door je zielen. Vooraf stellen we een doel op wat je wil onderzoeken. Is er een angst die je niet kan verklaren of wil je weten wat je levensdoel is.

Deze reis kan je maken als je al eerder een keer in trance bent geweest en daardoor weet hoe het is om in trance te zijn en weet of je makkelijk in trance gaat of niet.

Duur: minimaal 2 uur

 

Maak je website met Websitemachine.nl