Je Biografie als Heling

 

Op een unieke wijze verander je kijk op je leven met je eigen biografie.

Ben je ontevreden hoe je nu in het leven staat…of

wil je af van waarom overkomt het mij nou altijd.. of

heb je het gevoel dat je maar wat doet maar niet echt je leven leeft…

of  wil je niet meer dat het verleden een grote rol speelt in het leven nu…

 

De achterliggende methode waarmee gewerkt wordt is ACT en Narratieve Therapie

 

Wat is ACT?


ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegen komt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Daarom leren mensen bij ACT om bewust te  handelen naar hun waarden, en zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden, zoals hun emoties en gedachten.

ACT kent 6 processen:
1. cognitieve defusie: het onderscheiden van cognities (kennis, ideeën en/of overtuigingen) en gedrag. De ervaring dat je iets anders kunt doen dan je gedachten je ingeven, geeft je de keuzevrijheid om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
2. mindfulness: het oordeelvrij observeren en ondergaan van je emoties en gedachten, zonder actie te ondernemen om ze te vermijden, te controleren of vast te houden
3. acceptatie: het leren aanvaarden van onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook je eigen pijnlijke gedachten en gevoelens
4. zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, waardoor je ervaart dat jij en je problemen niet identiek zijn
5.verhelderen van waarden: het bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit, enzovoorts
6.bereidheid: om te handelen in de richting van je waarden

Werkt ACT?


ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn, eetstoornissen, arbeid gerelateerde problemen, levensfaseproblematiek, epilepsie, en autisme. Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn ; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

 

 

Wat is Narratieve Therapie?

Met narratieve therapie ontdek je dat wat je denkt, hoe je over jezelf praat of op welke manier je terugkijkt op dingen invloed heeft op je leven nu. De verhalen die je (over) jezelf vertelt, zijn in belangrijke mate bepalend voor je identiteit. Door goed naar deze verhalen te kijken en te luisteren, kun je jezelf verder ontwikkelen, groeien op privé- en werkvlak en op een gezonde manier met problemen en uitdagingen leren omgaan.

Als je het gevoel hebt vast te lopen, niet vrij te kunnen komen van je verleden of gewoon even niet meer weet hoe je verder moet, is deze gespreksmethode ideaal voor jou. Het helpt je je kwaliteiten en waarden te (her)ontdekken. Het helpt je betekenis te geven aan wat was, te accepteren wat is en te ervaren en actief te bewerkstelligen wat zou kunnen zijn. Simpelweg door de focus in je verhalen soms net iets te verschuiven. Narratieve therapie helpt je je (nieuwe) grenzen te verkennen en zorgt ervoor dat je weer stevig in je schoenen staat. Wat er ook op je pad komt.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl