Counselling

Wat is counselling?

Counselling is een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. De counsellor ondersteund en begeleid je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.

Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen met de counsellor ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt door de counsellor optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Counselling houdt "verandering"in maar betekent zeker niet dat je het fout hebt gedaan. Je bent in een andere fase van je leven en daar wordt andere dingen van je gevraagd. Personen die zich bij een counsellor melden hebben meestal een probleem waar ze niet of moeizaam mee om kunnen gaan. Om er wel beter mee om te kunnen gaan dient er iets te veranderen. Dat kan een gedragsverandering betekenen, het kan een andere benadering van de situatie inhouden of het kan zelfs betekenen dat er voor een heel andere richting gekozen moet worden.

De meerwaarde van counselling is terug te vinden in:

* De korte termijn waarop resultaten geboekt kunnen worden die een lange termijn uitwerking hebben.

* Het open karakter van counselling waarbij de hulpvrager zich veilig kan voelen.

* De holistische aanpak.

* Het feit dat de counsellor een MENS en niet een KLACHT behandeld.

* In samenspraak zorg dragen voor de juiste aanpak.

Counselling in bedrijven

Counselling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Kortdurende oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker(s) is dan essentieel  bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim. Preventie is daarom een belangrijk toepassingsgebied van counselling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counsellingstraject.

Counselling kan onder meer worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situatie:

> Stress, overspannenheid en burn out.

> Verzuimpreventie en reïntegratie.

> Motivatieproblemen.

> Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden.

> Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen.

> Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie.

> Problemen uit de privé sfeer die van invloed zijn op het werk.

 

Counseling is niet alleen voor volwassenen, maar kon ook ingezet worden voor kinderen. Denk aan faalangst, verwerken van de scheiding, pesten of voor je zelf opkomen, maar ook leren omgaan met  met hoog gevoelig zijn.

We staan ook op de Zorgkaart4kids.

 button1

 

Maak je website met Websitemachine.nl