ACT therapie

 

   

                        

 


ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegen komt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Daarom leren mensen bij ACT om bewust te  handelen naar hun waarden, en zaken te accepteren die ze minder kunnen beïnvloeden, zoals hun emoties en gedachten.

 

ACT kent 6 processen:
1. cognitieve defusie: het onderscheiden van cognities (kennis, ideeën en/of overtuigingen) en gedrag. De ervaring dat je iets anders kunt doen dan je gedachten je ingeven, geeft je de keuzevrijheid om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
2. mindfulness: het oordeelvrij observeren en ondergaan van je emoties en gedachten, zonder actie te ondernemen om ze te vermijden, te controleren of vast te houden
3. acceptatie: het leren aanvaarden van onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook je eigen pijnlijke gedachten en gevoelens
4. zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving, waardoor je ervaart dat jij en je problemen niet identiek zijn
5.verhelderen van waarden: het bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit, enzovoorts
6.bereidheid: om te handelen in de richting van je waarden

 

Werkt ACT?


ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn, eetstoornissen, arbeid gerelateerde problemen, levensfaseproblematiek, epilepsie, en autisme. Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn ; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

 

 

 

Maak je website met Websitemachine.nl